Distribution Of Food Kit


ಶ್ರೀ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತೃಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಳದಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ